Obnovení místní skupiny MCH v Chrudimi

V úterý 19. března 2024 se sešlo v kavárně Atrium v Chrudimi na náměstí kolem 20ti lidí se zástupci centra MCH v Praze. Cílem bylo oživit chrudimskou skupinu MCH, která byla nejaktivnější v letech 2018 až 2020, ve světle rostoucích preferencí populistických stran, které by mohly ohrozit naši aktuálně vcelku svobodnou a prosperující společnost po parlamentních volbách v roce 2025. Mezi účastníky byly jak „staří“ chrudimští chvilkaři, tak noví, hlavní tváře tehdejší doby však chyběly.

Schůzka se začala kruhem kolem ohně, kde jsme se každý za sebe snažil pojmenovat a symbolicky spálit obavy a zlo, které cítíme v dnešní společnosti. Nejčastěji zaznívaly dezinformace, válka či populismus.

Během následující besedy pražští hosté představili své plány pro budoucí měsíce včetně nového webu pro koordinaci dobrovolníků – chvilkařů: Milionová síť – společně proti dezinformacím (milionovasit.cz).

Dalším bodem bylo domluvení užšího okruhu osob, které by byly ochotné se pravidelně scházet, organizovat místní akce, spravovat sociální sítě, reagovat na aktuální výzvy a spolupracovat s ústředím v Praze, které jim na oplátku nabídlo plnou podporu. Mezi zúčastněnými se našly 4 takové osoby (Jan Vichr, Aneta a Erik Jahnický a Robert Koblížek), nicméně bude-li mít někdo další chuť a hlavně čas přiložit ruku k dílu, je vítán.


Uveřejněno

v

od

Značky: